Jak bezpiecznie wziąć chwilówkę? – poradnik serwisu Pozyczki-dla-ciebie.pl

Jak bezpiecznie wziąć chwilówkę?

Bezpieczeństwo przy zaciąganiu pożyczki chwilówek powinno być priorytetem dla każdego konsumenta. W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy rzeczywiście zewnętrzne finansowanie jest nam niezbędne. Czy nie można sięgnąć w zamian po własne oszczędności lub pożyczyć pieniądze od rodziny, lub przyjaciół? Jeśli pożyczka okazuje się niezbędna, a na dodatek z różnych powodów nie możemy zaciągnąć kredytu bankowego, pozostaje nam chwilówka w firmie pozabankowej. Przy zachowaniu prostych zasad bezpieczeństwa, można ją zaciągnąć bez zbędnego ryzyka.

Wybór odpowiedniej oferty pożyczkowej

Na polskim rynku finansowym nie brakuje podmiotów udzielających tzw. chwilówek, czyli szybkich pożyczek gotówkowych, zwykle w niewielkiej kwocie – około 1-2 tys. zł, na krótki okres. Kluczowe dla wyboru najkorzystniejszej dla nas oferty będzie rozpoznanie co najmniej kilku propozycji firm pożyczkowych. Ważne jest skorzystanie wyłącznie z takiej oferty, którą wystosowała legalnie działająca firma pożyczkowa. Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, które weszły w życie z dniem 22 lipca 2017 roku, nałożyły na firmy pożyczkowe obowiązek dokonania wpisu do Rejestru Instytucji Pożyczkowych.

Rejestr ten prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Każda firma prowadząca legalną działalność musi być do niego wpisana. Istniejące firmy mogą dokonać wpisu do 22 lipca 2018 roku. Konsument może skorzystać z elektronicznego Rejestru Instytucji Pożyczkowych i sprawdzić, czy firma pożyczkowa, z usług której chce skorzystać, nie jest oszustem i czy spełnia wymogi ustawowe:

  • posiada kapitał zakładowy w postaci środków własnych wspólników w wysokości co najmniej 200 tys. zł,
  • prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • członkowie zarządu firmy nie byli karani.

Bardzo ważnym elementem każdej oferty pożyczkowej są jej koszty, jakie poniesie konsument. Oferty o takich samych parametrach jeśli chodzi o wysokość pożyczki, termin jej zwrotu, można porównywać ze sobą przy użyciu wskaźnika RRSO – rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania zobowiązania. Musi być ona podana w ofercie lub w umowie prezentowanej potencjalnemu pożyczkobiorcy.

Jak bezpiecznie wziąć chwilówkę?

Warto przy tym podkreślić, że istnieją limity wysokości oprocentowania pożyczek chwilówek oraz limity kosztów pozaodsetkowych. Pożyczka traktowana jest w świetle obowiązującego prawa jak umowa kredytu konsumenckiego, jeśli jej wysokość nie przekracza kwoty 255 550 zł. W takim przypadku zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, maksymalne odsetki od pożyczki nie mogą przekroczyć dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych. Odsetki te wylicza się jako sumę sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Obecnie odsetki maksymalne wynoszą do 10 proc. w skali roku.

Na mocy ustawy z dnia 11 marca 2016 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym, firmy pożyczkowe muszą dostosować swoje oferty do limitów kosztów pozaodsetkowych chwilówek. Koszty te nie mogą być wyższe niż suma 25 proc. całkowitej kwoty kredytu oraz 30 proc. kwoty zmiennej, która uzależniona jest od długości okresu spłaty pożyczki. Łączne koszty związane z zaciągnięciem i spłatą chwilówki nie mogą przekroczyć 100 proc. sumy pożyczki.

Umowa i harmonogram spłaty

Podstawą zaciągnięcia pożyczki chwilówki jest umowa, która podpisana przez pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę, zaczyna obowiązywać. Przed złożeniem swojego podpisu pod takim dokumentem należy go dokładnie przeczytać. Jeśli coś jest niejasne, trzeba poprosić o wyjaśnienia. Niewykluczone, że nierzetelny pożyczkodawca będzie chciał zawrzeć w umowie niekorzystne dla klienta klauzule. Koniecznie trzeba się tego wystrzegać.

Istotnym elementem zaciągania pożyczki jest ustalenie harmonogramu jej spłaty. Chwilówki zwykle są spłacane na koniec okresu kredytowania, jednorazowo, choć niektóre firmy pożyczkowe umożliwiają spłatę ratalną. Trzeba zadbać oto, aby spłata całości pożyczki lub jej części przypadała na taki dzień, w którym pożyczkobiorca na pewno będzie miał wolne środki finansowe na jej terminową spłatę.
Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia?

Największym zagrożeniem dla osób zaciągających pożyczki chwilówki jest spirala zadłużenia, kiedy zaciągamy jedną pożyczkę, aby spłacić inną. Obecnie to negatywne zjawisko zostało mocno ograniczone przez same firmy pożyczkowe, ponieważ kontrolują one stan finansów potencjalnych klientów. Współpracują coraz częściej z Biurem Informacji Kredytowej oraz z licznymi biurami informacji gospodarczej, Krajowym Rejestrem Długów i tym podobnymi instytucjami, aby nie udzielać pożyczek tym osobom, których nie stać na nie.

Jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić pożyczki w terminie, obowiązkowo powinniśmy zwrócić się do firmy pożyczkowej i porozmawiać z działem windykacji. Dzięki temu rozłożymy spłatę na raty i nie będziemy zmagać się z rosnącymi odsetkami karnymi czy komornikiem sądowym.

Chwilówka spłacana terminowa jest 100% bezpieczna.